[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Over Lenaco

De drijvende kracht achter Lenaco is Leo van den Heuvel. Hij is ruim 25 jaar werkzaam in de gezondheidszorg en is bekend met elk aspect van deze zorg. Door zijn ervaringen ziet hij dat de chronische psychiatrische cliënt langdurig afhankelijk blijft, zonder dat er effectieve en meetbare verbeteringen plaatsvinden in hun situatie. Vanuit een degelijke vakkennis en gerichte effectieve en meetbare zorg kan Lenaco deze doelgroep perspectief bieden in de vorm van zinvolle dagbesteding en/of werk. Voorwaarde hierbij is een preventief beleid gericht op het hanteren en omgaan van de psychiatrische stoornis en zingeving aan het leven.
Lees hieronder meer over:

* Psychiatrische particuliere thuiszorg
Laagdrempelig aanbod
Doelgroepen

Psychiatrische particuliere thuiszorg

Op het gebied van psychiatrische particuliere thuiszorg is nog vrijwel niets ontwikkeld. Dat is de reden, waarom Lenaco voor deze mensen een particulier thuiszorgbureau wil zijn, waarbij de kleinschaligheid en flexibel kunnen inspelen op de vraag voorop staan. Lenaco is een aanvulling op het huidige aanbod. Ook zijn er mensen in afwachting van plaatsing in een RIBW, langdurig verblijven in een instellingsbed of ziekenhuisbed. Lenaco kan voor veel mensen een welkome aanvulling kan zijn binnen de stijgende vraag naar zorg en kan op een geheel eigen wijze een bijdrage leveren aan de rehabilitatie en integratie van de chronische psychiatrische cliënt.

Laagdrempelig aanbod

De belangrijkste motieven, dat cliënten gebruik gaan maken van mijn diensten is de laagdrempeligheid en cliënten, die zijn vastgelopen binnen het huidige zorg aanbod. Ik versterk hierbij de poortwachterfunctie van de huisarts en beperk hierbij de stijgende kosten van de gezondheidszorg.
Ik heb de volgende argumenten, om mijn doelgroep over te halen producten bij mij af te nemen

- De benadering en begeleiding zijn afgestemd op persoonlijke wensen.

- Hanteren van een kwalitatief volgsysteem waarbij proces en resultaat worden geëvalueerd.

- Het hanteren van scoringslijsten, zodat cliënten hun eigen proces kunnen volgen.

- Snelle hulp via de telefoon, zodat cliënten niet tot de volgende ochtend hoeven te wachten.

- Versterking van het zelfvertrouwen om zich te kunnen handhaven in hun eigen leefomgeving.

- Verwijzing en bemiddeling naar artsen en ziekenhuizen, wanneer dat nodig is.

- Cliënten krijgen goede voorlichting.

Doelgroepen

Lenaco richt zich op de leeftijdscategorie van tien tot zestig jaar.

- Het begeleiden van gezinnen waarbij in een vroeg stadium problemen zijn 
  geconstateerd in de opvoeding, waarbij er sprake is van vroegtijdige ontwikkeling van 
  schizofrenie of aanverwante stoornissen.

- Het begeleiden van gezinnen met een hulpvraag als gevolg van een verslavingsproblematiek .

- Het ondersteunen van mensen en gezinnen waarbij er sprake is van depressieve klachten en angst en dwangstoornissen .

- Mensen met een Bordelinepersoonlijkheidsstoornis.