[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Prijzen:

Het is de bedoeling om met een persoonsgebonden budget te gaan werken vanuit de CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) en thuiszorg, die vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) wordt geregeld. De prijs wordt bepaald naar draagkracht volgens de wettelijke richtlijnen.
  
Gespecialiseerde psychiatrische zorg
 
    65,60
 
 
 
 
 
 
Psychiatrische zorg
 
 
    49,20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trainingen
 
 
 
      8,00
per sessie groep min. 8 personen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verpleegkundig consult
 
 
    70,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeling begeleidingscontact
 
    40,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefonisch behandeling begeleidingscontact
    34,88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uur dienstverlening/preventie
 
 
    60,07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abonnementen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liberman-trainingen
 
 
    70,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psycho-educatie
 
 
 
    60,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratio-emotieve training
 
 
    60,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamertraining
 
 
 
 
    40,00
(individueel)